ESP - Postrzeganie pozazmysłowe

Postrzeganie pozazmysłowe ( ESP od ang. extrasensory perception ) oznacza umiejętność zdobywania informacji inaczej niż za pomocą znanych zmysłów, tzn. wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku lub propriocepcji (zmysłu orientacji przestrzennej własnego ciała).
Tego rodzaju poznanie prawdopodobnie leży u podłoża niektórych przypadków intuicji.

Jasnowidzenie

Jasnowidzenie to zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej.

Rodzaje jasnowidzenia:

Przykłady osób z wybitnymi znolnościami jaznowidzenia:

Telepatia

Telepatia to możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia znanych zmysłów, tzn. wzroku, słuchu, węchu, smaku lub dotyku. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie).