Irydologia

Irydologia - to szybka, trafna i bezbolesna diagnoza na podstawie tęczówki oka. Dzięki obserwacji znaków na tęczówce oka można wcześniej niż w innych badaniach laboratoryjnych określic stan zdrowia pacjenta, wyjaśnić jakie są przyczyny jego dolegliwości a nawet przewidzieć jakie czekają go schorzenia w niedalekiej przyszłości. Tęczówki stanowią rodzaj karty, z której wprawny irydolog może odczytać większość chorób przebytych i trwających w czasie badania. Posiadając takie informacje można zająć się profilaktyką, która jest znacznie skuteczniejsza niż leczenie chorób.
Irydologia znana była już w starożytnym Egipcie i Babilonii, jak również na Dalekim Wschodzie.

Irydologia pozwala na ocenę stanu zdrowia człowieka na podstawie wyglądu tęczówki oka, która jest tkanką kompleksową. Jest to jak gdyby wypustka mózgu wyposażona w komórki nerwowe, cienkie naczynia krwionośne i inne wyspecjalizowane tkanki. Za pośrednictwem mózgu i nerwów istnieje połączenie tęczówki z każdym narządem, dlatego jest ona miniaturowym monitorem dającym wgląd w najbardziej oddalone części ciała. Każdemu narządowi odpowiada określone miejsce na tęczówce. Na podstawie tego wielu znanych irydologów wykonało mapy irydologiczne tęczówki.
Irydologia umożliwia szybką i dokładną diagnozę w sposób bezinwazyjny. Jest to jedna z nielicznych - uznanych naukowo - technik diagnostycznych, które pozwalają na całościową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki tej metodzie można ocenić stan organizmu (ze stanem nerwowym włącznie), zależności pomiędzy poszczególnymi narządami, stopień degeneracji tkanek i stadia rozwojowe chorób. Irydodiagnoza jest doskonałą metodą rozpoznawania chorób przewlekłych oraz stanów ostrych przebiegających w sposób burzliwy.

Obecnie w wielu krajach zachodnich irydologia zostaje włączana do programów nauk medycznych. W wielu z nich - USA, Niemcy - powstały instytuty zajmujące się diagnozą z tęczówki oka. Najstarszym, bo posiadającym stuletnią tradycję, jest niemiecki Felke Institut.