Bioenergoterapia

Bioenergoterapia to jedna z odmian medycyny niekonwencjonalnej, opierająca się na właściwościach energetycznych bioenergoterapeuty, jego wiedzy i umiejętności pracy z ludźmi. Bioenergoterapia polega na odblokowywaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka ( w medycynie chińskiej owe kanały nazwane są "meridianami"), co umożliwia organizmowi powrót do homeostazy i samozwalczania choroby.

Istotą bioenergoterapii ma być badanie oraz korygowanie zaburzeń energetycznych w polu bioplazmatycznym człowieka - zwanym aurą - za pomocą strumienia energii. Zgodnie z teorią, ludzka aura zawiera 7 warstw. Warstwy te są odpowiedzialne za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego, a co za tym idzie psychicznego. Wszelkie choroby somatyczne i psychiczne są odzwierciedlone i widoczne w ludzkiej aurze. Zadaniem bioenergoterapeuty jest zlokalizowanie owych zaburzeń i dokonanie korekty, mające na celu usunięcie blokad energetycznych, co ma być równoznaczne z odzyskaniem przez pacjenta zdrowia. Według bioenergoterapeutów, do wyleczenia wymaganych jest kilka zabiegów. Zdaniem specjalistów przy niektórych schorzeniach pacjenci zdrowieją po jednym zabiegu.

Według zwolenników bioenergoterapii, od stanu bioenergii bezpośrednio zależy stan zdrowia. Ciało fizyczne i pole bioplazmatyczne mają na siebie nieustannie oddziaływać, przenikając siebie wzajemnie. Zaburzenia energetyczne w aurze mają przekładać się bądź przełożyć w przyszłości w postaci chorób somatycznych w ludzkim organizmie.

Odmiany bioenergoterapii

Zawód bioenergoterapeuta

W Polsce istnieją dwie grupy zawodowe bioenergoterapeutów skupione przy:
- Cechu Rzemiosł Różnych oraz
- Zakładach Doskonalenia Zawodowego.
Obie instytucje przyznają sobie prawo potwierdzania umiejętności do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty.
Bioenergoterapeuci zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu Bioenergoterapeutów "BIOPOL" (Zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, VIII Ns Rej. 744/89).
Zgodnie z polskim ustawodawstwem bioenergoterapeuci nie leczą, lecz "korygują" pola bioenergii w organizmie.